Upacara Ma’Nene

Pengalaman mendokumentasi ritual dan tradisi orang TorajaAluk Todolo” (“the way of the ancestors”) atau lebih dikenali sebagai Ma’Nene yang membawa maksud “hari pembersihan si mati” dan menurut dari kepercayaan mereka, kematian adalah permulaan kehidupan spiritual.

Syaiful Redzuan Md Noor

Syaiful Redzuan Md Noor

Jurugambar Profesional

Berasal dari Kuala Lumpur dan cenderung dengan genre “portraits” dan “documentary”. Seorang “self-thought photographer”. Dengan pengetahuan dan kebolehan yang ada, dia boleh bekerja dan menghasilkan gambar dengan menggunakan apa juga alatan kamera dan menggelarkan dirinya sebagai “minimalist photographer”.